Înfiere din fiere


Mi-am luat versul la-ntrebări
ca pe-o iarbă rea și lungă,
i-am pus stele-n păr, din zori,
nici-un punct să nu-l ajungă.
 
Să umble fără de zid,
modelându-și suferința
și lacrima… insipid,
făr-a-mi tulbura credința.
 
Să curgă pe pagini reci,
să-ncălzească neîncetat,
să m-asigure că-n veci
de veci, va fi devotat.
 
Mi-am luat versul la-ntrebări
ca pe-o haină grea și dură,
să-nsoțească peste mări,
peste munți, cu-a lui căldură.
 
I-am coborât, din cer, rima,
strofele le-am așezat
pe platou, de unde stima
să-l ofere… moderat.
 
Mi-am luat la subțioară
versul, să îl încălzesc,
să-l ofer, să nu mai doară
niciun sunet pământesc.